Zadzwoń 600 720 740 Zadzwoń 507 512 520 email biuro.wodan@gmail.com icon
Logo

FAQ - Pytania

1. Jaki jest uzysk mocy z paneli latem a jaki zimą?

Ogniwa fotowoltaiczne pracują przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury. Jedynym warunkiem ich pracy jest obecność promieniowania słonecznego. W okresie zimowym instalacja produkuje mniej energii niż latem (ze względu na długość dnia). Ponadto, ogniwa fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne będzie różna. Nie bez znaczenia jest też miejsce umieszczenia instalacji PV. Przyjmuje się, że panel skierowany na południe, mający 1 kWp wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Produkcja energii jest większa latem przy pełnym słońcu, bez zacienienia paneli. Należy pamiętać, że moduły fotowoltaiczne to połączone ze sobą ogniwa fotowoltaiczne. Wszystkie ogniwa połączone szeregowo i/lub równolegle tworzą całość. Gdy jedno ogniwo jest z jakiegoś powodu uszkodzone wpływa na moc całego panelu. W takiej sytuacji warto oddać do serwisu moduł aby wymienione zostało to jedno zużyte ogniwo, wtedy cała instalacja będzie mogła znów działać w 100%. Wracając do tematu temperatury to widać różnicę pracy paneli fotowoltaicznych podczas letnich dni. W Polsce przyjmuje się, że miesiącem, w którym produkcja energii będzie największa jest maj. W lipcu, gdy temperatura powietrza przekracza 30°C prowadzi do spadku sprawności i mniejszej produkcji energii elektrycznej. Warto też zwrócić uwagę czy panele nie są w cieniu lub nie są czymś przykryte. Tak jak w przypadku jednego uszkodzonego ogniwa tak samo podczas jednego zasłoniętego ogniwa (liściem, śniegiem) efekty pracy całej instalacji PV w obu przypadkach jest taki sam. Należy zadbać by miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej nie było zacienione przez najbliższe drzewa czy budynki. Bądź co bądź przyjmując, że 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 3500-4500 kWh oznacza to, że należy zainwestować w instalację o mocy 5 kWp.

2. Czy w Polsce jest wystarczająco dużo słońca?

Panele fotowoltaiczne zbudowane z krzemu działają najsprawniej w temperaturze ok. 25°C. Im niższa jest temperatura tym mniej fotonów dociera do ogniw, im wyższa temperatura tym moc paneli spada. Wiąże się to z przegrzaniem paneli i przy długotrwałej pracy w bardzo wysokiej temperaturze może dojść do spalenia ogniw fotowoltaicznych. W Polskich warunkach jest to zjawisko niespotykane a nasza szerokość geograficzna jest optymalna dla działania instalacji PV. Wiatr chłodzi moduły (szczególnie latem) co przekłada się na ich większą moc.

3. Ile energii jest w stanie wyprodukować instalacja w ciągu roku?

W przypadku instalacji dla domu średnia wielkość instalacji to 5 kWp. Przeciętne roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym to 6 MWh, czyli instalacja o mocy 5 kWp jest w stanie wyprodukować nawet do 76% rocznego zapotrzebowania (4,8 MWh). Przyjmuje się, iż w Polsce instalacje o mocy 10 kWp generują średnio 10 000 kWh rocznie.

4. Po jakim czasie instalacja się zwróci / jaka jest stopa zwrotu?

Okres zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną zależy od kilku czynników, w tym ceny zakupu energii, całkowitych kosztów instalacji, zapotrzebowania na energię oraz finansowania zewnętrznego i dotacji. Na dzień dzisiejszy średni czas zwrotu dla instalacji to ok 6 – 9 lat.

5. Czy potrzebuję pozwolenia budowlanego żeby założyć instalację na moim dachu?

Co do zasady, ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.
 
Dla instalacji fotowoltaicznych naziemnych - jeżeli instalacja nie ma fundamentu również nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Inaczej sprawa ma się w przypadku instalacji PV na trackerze, gdy wymagany jest fundament, wtedy należy zgłosić inwestycję do Starostwa. Jeśli w ciągu 30 dni nikt nie oprotestuje można dokonać budowy fundamentu i montażu instalacji.
3 Wyjątki:

  • Jeżeli planowana przez nas fotowoltaika zostanie zakwalifikowana jako przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, albo jako przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce jednak takie przypadki będą miały miejsce niezmiernie rzadko – fotowoltaika na dachu nie wymaga bowiem uzyskania decyzji środowiskowej.
  • Drugi wyjątek to sytuacja gdy planujemy fotowoltaikę przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. W takiej sytuacji konieczne będzie pozwolenie na budowę.
  • Trzeci wyjątek ma miejsce gdy roboty budowlane mają mieć miejsce na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – w takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie zgłoszenia

6. Czy mój dach wytrzyma obciążenie?

Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się badania wstępne. Nie każdy dach nadaje się do instalacji paneli słonecznych.
Badanie wstępne powinno objąć:

  • Nachylenie dachu
  • Orientację (kierunek) zadaszenia
  • Uwzględnienie cienia padającego na dach (jeżeli takowy występuje)
  • Dostępną powierzchnię zadaszenia
  • Wytrzymałość dachu i ścian 
  • Obliczenie wymaganej wydajności instalacji

7. Czym różnią się panele PV od kolektorów słonecznych?

Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne to dwa różne urządzenia. Oba korzystają z energii słonecznej. Panele fotowoltaiczne służą jednak do produkcji prądu, czyli zamieniają energię promieniowania słonecznego (konwersję) na energię elektryczną. Kolektor natomiast używa energii słonecznej (ciepła) do podgrzania płynu (np. wody). Mimo, że panele fotowoltaiczne mogą wyglądać podobnie do kolektorów, ich przeznaczenie jest odmienne.

8. Czy panele PV trzeba myć?

NASZYCH NIE TRZEBA!!! - Porowata powierzchnia zapewnia samoczyszczenie się paneli.
Ale klient mógł usłyszeć coś takiego:
Powstające na bieżąco zabrudzenia mogą powodować straty mocy instalacji fotowoltaicznej na poziomie od 8 do nawet 15%. Regularne jej czyszczenie pozwala na utrzymanie optymalnej sprawności instalacji i zapobiega potencjalnym uszkodzeniom. Najlepszą porą roku na czyszczenie paneli słonecznych jest wiosna.
Należy klientowi wyjaśnić że nasza technologia wyprzedza ofertę większości firm i nie ma takiej potrzeby!

9. Czy można zainstalować jednocześnie i panele i kolektory słoneczne?

Tak, oczywiście. Oba urządzenia muszą być jedynie wystawione na działanie promieni słonecznych, toteż konieczne jest ustawienie ich tak aby nie zasłaniały sobie wzajemnie słońca. Jeśli jednak dysponujesz odpowiednią powierzchnią, możesz zainstalować obie instalacje korzystające z energii słońca. W żaden sposób nie przeszkadzają one sobie wzajemnie.

10. Czy można ogrzać wodę wykorzystując panele fotowoltaiczne?

Tak, jednakże lepszym rozwiązaniem jest używanie energii wygenerowanej z instalacji fotowoltaicznej do zasilenia pompy ciepła, która ogrzewa wodę dużo szybciej. Połączenie pompy ciepła z instalacją PV jest korzystnym rozwiązaniem nie tylko cenowym. Dzięki darmowej energii właściciel domu może posiadać dwa wydajne urządzenia, dzięki którym nie tylko w pełni zostanie zrealizowane zapotrzebowanie na ciepło, ale również obniżą się rachunki za energię elektryczną. Współpraca pompy z panelami słonecznymi opiera się na produkcji energii elektrycznej przez panele słoneczne a pompa na bieżąco ją zużywa. W sytuacji gdy występuje nadprodukcja energii elektrycznej lub pompa nie pracuje energia odsyłana jest do zakładu energetycznego .Ogrzewanie budynku pompą ciepła zasilaną fotowoltaiką jest nowoczesnym rozwiązaniem hybrydowym. W przypadku braku pompy ciepła stosuje się proste rozwiązanie - do bojlerów dokłada się grzałki.

11. Chcę instalację ale mój dach chyba nie wychodzi na południe ? jakie mam opcje?

np. wychodzi na północ - nie instalujemy instalacji zwróconych w kierunku północy!

12. Czy muszę płacić za wymianę licznika?

Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.  

13. Czy muszę zmieniać umowę z dostawcą prądu? Jeśli tak to kiedy? OKRES ROZLICZENIOWY

Nie trzeba zmieniać umowy posiadając umowę kompleksowa z dostawcą prądu o ile nie ma potrzeby zwiększyć mocy przyłączeniowej. W przypadku kiedy moc instalacji jest wyższa od mocy przyłączeniowej ustalonej w umowie należy zawrzeć nową umowę .

14. Jakie znaczenie dla paneli ma kąt nachylenia dachu?

Za optymalny kąt nachylenia dachu uznaje się w naszej szerokości geograficznej 30-40 stopni (dla paneli ustawionych w kierunku południowym) i 15-25 stopni (dla tych ustawionych w kierunku wschód-zachód). Nie oznacza to jednak, że instalacja elektrowni słonecznej przy mniejszym lub większym nachyleniu dachu jest nieopłacalna. Różnice w uzysku energii kształtują się na poziomie kilku % i mogą być korygowane za pomocą specjalnych konstrukcji.

15. Czy mogę się starać o dotację lub dofinansowanie? Jeśli tak to gdzie?

Instalacja paneli fotowoltaicznych to przyszłościowa, ale i kosztowna inwestycja. Osoby zainteresowane montażem fotowoltaiki, mogą skorzystać z licznych programów dofinansowania. Po planowanym na koniec 2019 roku wygaszeniu Programu Prosument, większość projektów dotacji dla fotowoltaiki prowadzona będzie na szczeblu regionalnym.
O wsparcie na instalację fotowoltaiczną można się ubiegać między innymi w ramach programów: Czyste Powietrze, Regionalne Programy Operacyjne (RPO) – zależy od ustaleń w danym województwie, BOCIAN – dla przedsiębiorstw oraz PROW – dla rolników.

16. Ulga termomodernizacyjna - co to jest i kto może z niej korzystać?

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego wydatków związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej. Ulga obejmuje zarówno ogniwa/panele fotowoltaiczne, jak i kolektory słoneczne. Z ulgi skorzystać będą mogli wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych, którzy dokonają termomodernizacji domu.
Odliczamy 18% lub 19% lub 32% w zależności na jakim progu podatkowym jesteśmy.

17. Nie mam piorunochronu - czy muszę go zamontować aby korzystać z takiej instalacji?

Uziemienie jest zawarte w cenie projektu.

18. Co jeśli monterzy uszkodzą mój dach?

Dysponujemy ubezpieczeniem do 10 mln złotych

19. Czy zimą jak pada śnieg instalacja produkuje prąd?

Zimą możemy korzystać z energii zmagazynowanej w sieci. Moduły całkowicie pokryte śniegiem nie produkują energii istnieje jednak możliwość takiego ułożenia modułów na dachu, aby częściowo pokryte śniegiem moduły nagrzały się i roztopiły zalegający śnieg. Warty podkreślenia jest fakt, że w miesiącach zimowych takich jak grudzień lub styczeń instalacja produkuje jedynie 1⁄4 energii w porównaniu do miesięcy letnich (maj-sierpień). Dlatego też śnieg zalegający nawet przez dwa miesiące (od początku grudnia do końca stycznia) spowoduje spadek produkcji energii jedynie o 6% w skali całego roku. Moduły nie wymagają dodatkowego czyszczenia w trakcie roku, gdyż opady deszczu w sposób naturalny usuwają zanieczyszczenia. (produkcja w miesiącach zimowych stanowi około 20% produkcji z okresu letniego)

20. Jaka jest różnica między mocą przyłączeniową a zużyciem energii w domu?

Należy rozróżnić moc przyłączeniową od ilości zużywanej energii w skali roku. Jeżeli Twoje rachunki za energię elektryczną wynoszą około 200 zł miesięcznie to zużycie energii przez Twoje gospodarstwo domowe jest na poziomie około 330 kWh miesięcznie co w skali rocznej daje zużycie na poziomie około 4 MWh. To właśnie do wielkości zużycia energii w skali roku dobieramy system fotowoltaiczny. Standardowa moc przyłączeniowa dla domu jednorodzinnego wynosi 13 kW, jednak to nie ona decyduje o wysokości płaconych rachunków. Określa ona ile maksymalnie odbiorników (np. żelazko, piekarnik, pralka) możemy włączyć równocześnie. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,32 kW pokrywa średnie zapotrzebowanie roczne 4 MWh gdyż każdy zainstalowany 1 kW mocy produkuje w skali roku 950 kWh, co dla systemu o mocy 4,32 kW daje produkcję w skali roku na poziomie 4,1 MWh.

21. Dlaczego fotowoltaika jest rozwiązaniem ekologicznym?

Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni nie wymagają dostarczenia paliw kopalnych, nie emitują spalin i nie powodują hałasu. Mają znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy. W razie potrzeby są łatwe w demontażu i wykorzystują surowce możliwe do przetworzenia ponownie.

22. Czy fotowoltaika powoduje emisję CO2 lub innych substancji?

Nie. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje żadnych substancji chemicznych. Nie używa się w niej również żadnych substancji płynnych czy gazowych, które mogłyby wyciec w momencie fizycznego uszkodzenia.

23. Czy korzystanie z paneli PV może wpływać na okolicę?

Wpływ paneli fotowoltaicznych jest identyczny jak każdego innego przedmiotu nie przepuszczającego światła. Panele na dachu nie wpływają na otoczenie bardziej niż sam dach. Panele na wysięgnikach wpływają na otoczenie w ten sposób, że dają nieco cienia. Nie mają wpływu na faunę i florę, ich skala jest zbyt mała by wpłynąć na temperaturę otoczenia.

24. Co się stanie z nadwyżkami jeśli ich nie wykorzystam?

Jeżeli po okresie 365 dni nie wykorzystamy nadwyżek zmagazynowanej energii w ZE - ENERGIA PRZEPADA!

25. Ile miejsca zajmuje instalacja?

Wszystko zależy od zużycia prądu oraz od dostępnej powierzchni. Przyjmuje się, że 1 kWp zajmuje około 7m².

26. Czy zimą muszę dopłacać do energii?

Nie. Energię zmagazynowaną latem wykorzystujemy zimą. Z energetyką rozliczamy się za cały rok.

27. Czy fotowoltaika ma sens przy zmiennym prawie?

Tak. Nowe regulacje prawne nie działają wstecz, dzięki czemu warunki na które podpisujesz umowę z energetyką nie pogorszą się. Jeśli się polepszą, będziesz miał możliwość przejścia na nowe zasady.

28. Dlaczego mój rachunek za prąd nie może wynieść zero zł skoro produkuję swój prąd?

W opłacie z prąd energia stanowi tylko jedną ze składowych ceny. Pewnych pozycji ze swojego rachunku nie zmienisz – są obligatoryjne dla wszystkich korzystających z energii elektrycznej niezależnie od jej bieżącego zużycia (np. abonament), ale po założeniu instalacji fotowoltaicznej te najwyższe zostaną zredukowane do możliwie najmniejszego poziomu. Po założeniu instalacji fotowoltaicznej, już jako prosument, nadal będziesz otrzymywał rachunki od zakładu energetycznego, ale będą one znacząco niższe (do 90% niższe).

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności